Zostań klientem

Aby zostać naszym klientem w pierwszej kolejności pobierz formularz rejestracji nowego klienta, a następnie wypełnij go zgodnie z instrukcjami i prześlij w formie skanu na adres sales@trade2.biz wraz z kompletem następujących dokumentów:

dla podmiotów posiadających osobowość prawną i podlegających wpisowi do KRS:

  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru Regon,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,

dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych:

  • wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru Regon,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia skontaktuje się z Państwem opiekun handlowy, który przeprowadzi Państwa przez dalsze etapy nawiązania współpracy.