siedziba

ul. Ozimska 18
46-053 Falmirowice

Telefon: +48 77 407 6010

E-mail: info@trade2.biz

NIP: PL8992737801

Regon: 021938773

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym prze Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr 0000436970
Kapitał zakładowy 100.000 zł, wpłacony w całości.

Nr Euler Hermes: 0106928234
Nr D-U-N-S: 426831485

kontakty

Dział handlowy

Tel.: +48 71 71 66 904 w. 611
E-mail: sales@trade2.biz

Usługi logistyczne

Tel.: +48 77 435 91 97
E-mail: dk@trade2.biz

Administracja

Tel: + 48 71 71 66 904 w. 201
E-mail: accounts@trade2.biz

Magazyn

Tel.: +48 77 409 29 06
E-mail: warehouse@trade2.biz

Logistyka

Tel: +48 77 433 81 29
E-mail: logistics@trade2.biz

Dział zakupów

Tel.: +48 71 71 66 904 w. 203
E-mail: purchasing@trade2.biz

Rekrutacja / HR

Tel.: +48 71 71 66 904 w. 202
E-mail: praca@trade2.biz

Promocja

Tel.: +48 71 71 66 904 w. 615
E-mail: reklama@trade2.biz